Wolność finansowa

Finanse osobiste

Idą zmiany w Rekomendacji S

Jedni sądzą, że to dobrze, inni, że to źle, ale jedno jest pewne - nadchodzą się zmiany w metodach szacowania zdolności kredytowej.

mortgage-loans.jpeg

Zapowiadane w ramach kampanii "wszystkie ręce na pokład", właśnie się materializuje, komisja Nadzoru Finansowego daje do konsultacji społecznych ustawę nowelizacji rekomendacji S, która  określa listę praktyk dla kredytodawców przy dawaniu kredytów hipotecznych (w przytłaczającej większości praktyk odwołując się do wewnętrznych struktur bankowych). Uchwałą ma pobudzić bardzo podupadłą akcję hipoteczną, wysiągając z opresji branżę budowlaną oraz kredytową.

Najistotniejsze zmiany to:

  • odseparowanie Rekomendacji T i S a także korekta i doprecyzowanie wielu zaleceń,

  • wykluczenie z Rekomendacji S kredytów hipotecznych,

  • zmniejszenie kredytowania w walutach Euro i Frankach (banki mają przyznawać klientom detalicznym pożyczek wyłącznie w walucie w jakiej uzyskują oni dochód, bez wyjątku na ich sytuację zawodową),

  • przedłużenie terminu branego do wyliczania wiarygodności kredytowej do 30 lat, przy proponowaniu 25-lat jako maksymalnej długości okresu finansowania (możliwe przekroczenie tego okresu, ma to być świadoma akceptacja ryzyka i kosztu kredytu oraz uznaniu 35-lat jako najwyższej długości okresu finansownia,

  • rezygnacja z arbitralnego określania maksymalnych wartości DtI ("debt to income”, czyli w wolnym tłumaczeniu „dług do dochodu”), przy uszanowaniu wewnątrz bankowych progów maksymalnych wartości DtI oraz określeniem poziomu DtI 40% dla klientów o płacach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym powiecie oraz DtI 50% dla reszty kredytobiorców, jako poziomów wymagających szczególnej uwagi

  • wybranie  wartości LtV (wysokość zadłużenia do wartości zabezpieczenia), uwzględniającej, że bank nie powinien finansować całej ceny nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, i tak:

    • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych największy limit LtV nie może przekroczyć 80% lub 90% jeżeli kwota ekspozycji powyżej 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, 

    • dla kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach dla firm maksymalny limit LtV nie może przekraczać 50%

Jak dla mnie jest to świetna wiadomość! Ułatwienia w przyznawaniu kredytów uchronią wielu ludzi przed wpadnięciem w sidła parabanków najwięcej skorzystają jednak osoby chcące skorzystać na spadku cen mieszkań który od kilku miesięcy nabiera tempa :)